Kategori Atasözleri Sözlüğü

Atasözleri Sözlüğü hazırlanırken; toplumların asırlarca süren deneyimlerinden ve gözlemlerinden elde ettikleri yargılarını, ortak düşünce ve tutumlarını yansıtan; içinde mecazi bir anlam barındıran, eğitici ve öğretici pedegojik-didaktik) vasfı bulunan kalıplaşmış, kısa ve özlü söz; eş anlamı= Darb-ı mesel olarak da adlandırılan atasözleri en detaylı şekilde hazırlanmıştır.

Atasözleri sözlüğümüzde; atasözlerinin açıklamalı anlamları, cümle yapısı, örnek kullanımları, atasözlerinin kipleri, karikatür ya da resimler ile desteklenmesi ile atasözlerimizin çıkış hikayeleri ile desteklenmektedir.